Welkom

Welkom op de blog over het nieuwe boek van Francine Mestrum, 'Ontwikkeling en Solidariteit'. Hier kan U alle opmerkingen en ideeën kwijt in verband met ontwikkeling, ontwikkelingssamenwerking, armoede, millenniumdoelstellingen, fiscale paradijzen, internationale handel, schuldenlast en belastingen.zondag 15 augustus 2010

De wereld is er niet goed aan toe

Op 20 september 2010 begint in New York een 'high level meeting' bij de Verenigde Naties. Het is inderdaad tien jaar geleden dat er een 'millenniumtop' werd gehouden waarop een plechtige verklaring werd aangenomen. En het is die verklaring waaruit naderhand de acht 'millenniumdoelstellingen' werden gehaald. Vandaag, vijf jaar voor de einddatum waarop die doelstellingen moeten gehaald zijn, willen de lidstaten nagaan hoeveel vooruitgang er is geboekt, hoe lang de weg nog is om alle beloften in te lossen.

Het is in 2010 ook 50 jaar geleden dat de meeste Afrikaanse landen hun onafhankelijkheid vierden.

En het zijn die twee gebeurtenissen die er me hebben toe aangezet dit boek te schrijven. Want tussen de millenniumdoelstellingen en de onafhankelijkheid gaapt een erg diepe kloof. De Afrikaanse landen droomden er een halve eeuw geleden zeker niet van om 'de extreme armoede met de helft te verminderen'. Integendeel, ze dachten dat economische ontwikkeling zou mogelijk zijn, dat ze een plaats zouden krijgen aan de tafel van de machthebbers, dat ze mee zouden kunnen beslissen over het wereldgebeuren.

De realiteit is helemaal anders. De redenen ervoor zijn divers. Feit is in elk geval dat er geen 'ontwikkeling' is gekomen, dat de macht van de Afrikaanse landen vandaag nog kleiner is dan vijftig jaar geleden, dat ze nog steeds vooral worden gebruikt om grondstoffen te leveren aan de rijke landen en aan groeieconomieën.

Ontwikkeling werd vervangen door armoedebestrijding, en zelfs dat staat vandaag op de helling.

Hoe is het zo ver kunnen komen? Dat is de belangrijkste vraag die ik in mijn nieuwe boek probeer te beantwoorden.

Ik zoek ook naar oplossingen. Niet dat we die in het Noorden zouden kunnen opleggen, maar we moeten wel durven nadenken over wat 'ontwikkeling' nog kan betekenen, over wat 'samenwerking' moet zijn, en hoe we vorm kunnen geven aan een echte solidariteit.

Vandaar dat ik iedereen wil uitnodigen dit boek te lezen en commentaar te geven. Ik kijk er naar uit.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten